СЕРТИФИКАЦИЯ И ИНСПЕКЦИЯ БЪЛГАРИЯ ООД

За нас


Сертификация и Инспекция България е орган за сертификация на системи за управление, съгласно изискванията на стандарт ISO/IEC 17021 и Закона за акредитация.


ЕкипИнформация за клиента

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС


4019 Пловдив, бул. "Цариградско шосе" № 73, Бизнес център, офис 2.10

Запитване